Nationale archeologiedagen Dordrecht en Strijensas op 12 oktober 2019.

AWN afdeling Lek- en Merwestreek organiseert samen met Stichting Bunkerbehoud Dordrecht , Nationale Archeologiedag in Dordrecht en Strijensas. Het evenement, met als thema conflictarcheologie, 75 jaar bevrijding en de Tweede Wereldoorlog, vindt plaats op 12 oktober. In Dordrecht worden activiteiten gehouden rondom de Regelbau 502 bunker te Willemsdorp Dit is aan de Rijksstraatweg op de zuidpunt van het Eiland van Dordrecht. In Strijensas om en nabij de luchtwachttoren aan de Mariapolder.

Dordrecht - Tussen beide locaties zal een voetveer varen. Van dit veer kunnen bezoekers vrij gebruik maken. Opstapplaats is de jachthaven te Willemsdorp en aanlegplaats van het veer Lucretia te Strijensas. Tussen Strijen (Dingenis Sanderseplein), het voetveer te Strijensas en de luchtwachttoren Mariapolder kunnen mensen gebruik maken van een pendelbus.

Op beide locaties vinden activiteiten plaats en zijn informatiestands aanwezig.

In Dordrecht Willemsdorp zijn rondleidingen in de Regelbau 502 museumbunker van Stichting Bunkerbehoud Dordrecht. Deze Duitse bunker is heringericht naar de situatie 1940 – '45. Er wordt verteld over de geschiedenis van de bunker en er worden historische documentaires vertoond. Archeologen, beroeps en AWN-vrijwilligers, presenteren hun onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Archeoloog A. Bosman presenteert archeologisch onderzoek gerelateerd aan WO II te vliegveld Valkenburg. Amateurarcheologen geven toelichting op het winteroffensief in 1944 en vondstmateriaal uit het Hürtgenwald nabij Aachen. Sporen van strijd, nog altijd zichtbaar in de omgeving van Nijmegen., worden gepresenteerd door een werkgroep van de AWN Nijmegen.

Verschillende organisaties die zich bezighouden met opsporen en berging van neergestorte oorlogsvliegtuigen in de Alblasserwaard, tonen vondsten en documentatie. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het verhaal van de vliegers en nabestaanden. Vaak zijn met nabestaanden blijvende contacten op basis van vriendschap en herdenken tot stand gekomen. Aanwezig zullen o.a. zijn: Stichting Lancaster Popeye ( Papendrecht); Werkgroep Hawker Typhoon (Alblasserdam); Stichting B-17G memorial Mission Belle (Nieuw-Lekkerland); Havilland Mosquito ( Bleskensgraaf) en Halifax BB 375-EQ-T (Rivier de Lek, nabij Jaarsveld).

Verder zijn er kramen met informatiemateriaal, publicaties en voorwerpen uit de oorlog.gepresenteerd door:

- AWN afd. Lek- en Merwestreek en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water, die duikend onderzoek doet.

- Stichting Bunkerbehoud Dordrecht.

- Museum 1940 – '45 Dordrecht.

Vrijwilligers van de organisatie geven uitleg over onderzoek en de omgang met (oorlogs)erfgoed en bodemvondsten.

Voor kinderen zijn er ook activiteiten. Kinderen kunnen onder andere aan een speurtocht meedoen en deelnemen aan een thematische creatieve verwerking.

In de V.I.S. kazemat/luchtwachttoren te Strijensas worden rondleidingen gegeven met uitleg over de bouw, doel en inrichting van de kazemat en luchtwachttoren. In de nabijheid van de luchtwachttoren wordt uitleg gegeven over archeologisch bodemonderzoek en hoe dat meer inzicht kan geven in een conflict. Verschillende archeologische technieken zullen worden gedemonstreerd. Hierbij moet men denken aan booronderzoek, grondradar, weerstandsmeting, metaaldetectie en het gebruik van prik- of peilstokken. De AWN wordt hierin ondersteund door een demonstratie van het bedrijf Euroradar/BeoBOM uit Hardinxveld-Giessendam.

Kinderen kunnen met behulp van een metaaldetector zoeken naar verstopte metalen bodemvondsten, replica's van munten, pijlpunten en andere spannende zaken. Hierbij leren zij ook de regels die gelden bij metaaldetectie en de omgang met bodemvondsten.

De heer R. Blok zal vertellen over zijn onderzoek naar minionderzeeërs.

Een groep reenactors, acteurs in levende geschiedenis, in Nederlands militair uniform vertelt in relatie tot de V.I.S. kazemat over de gebeurtenissen rond de Moerdijkbruggen en de Hoeksche Waard in de meidagen van 1940.

De oudheidkundige vereniging "Het land van Strijen" is aanwezig met informatieborden over de Hoeksche Waard in oorlogstijd. De AWN heeft een stand met informatie over de archeologie in de streek.

In Strijen kan de archeologische collectie in het museum "Het land van Strijen" worden bezocht.

Praktische informatie

De Nationale Archeologiedag vindt plaats op 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Voetveer Lucretia vaart op de archeologiedag gratis tussen de jachthaven van Europarcs, Willemsdorp en de jachthaven van Strijensas. De laatste afvaart is van beide zijden om 16.15 uur.

Aan Dordtse zijde vindt de archeologiedag plaats bij de bunker op EuroParcs te Willemsdorp. Geparkeerd kan worden op het parkeerterrein ter hoogte van Rijksstraatweg 182.

In Strijensas kan geparkeerd worden aan de jachthaven bij restaurant de Batterij aan de Sassedijk. Vanaf hier pendelt een gratis bus naar de activiteiten en de luchtwachttoren ter hoogte van Mariapolder 5 en 11.

In Strijen vertrekt een bus vanaf het Dingenis Sanderseplein. Vertrektijden: 10.00; 11.15; 12.15 en 14.05 uur. De bus rijdt naar het veer te Strijensas en de luchtwachttoren. In Strijen kan geparkeerd worden op het Dingenis Sanderseplein en het Stockholmplein.

In omgekeerde richting rijdt de bus om: 10.45; 11.45;, 13.30 en 16.00 uur. Deze rit gaat van de luchtwachttoren via Strijensas naar Strijen.