Informatie

De stichting bunkerbehoud Dordrecht is opgericht in oktober 2014.
en is al actief sinds 2009 met als doelstelling het behoud van de resterende verdedigingswerken
en het doen van onderzoek naar deze verdedigingswerken in en om het eiland van Dordrecht.

Ook heeft de stichting enkele bunkers en kazematten in beheer,
waaronder: 502 manschappenbunker met flak bedding, rivier kazemat, p kazemat en vis kazemat met luchtwachttoren in Strijensas
In de 502 manschappenbunker is een museum gevestigd waarin veel spullen en oorlogs attributen te bezichtigen zijn.
De stichting maakt in tegenstelling tot vele andere stichtingen en museums geen gebruik van subsidie en is dus afhankelijk van giften en sponsoring.